Utvandringen til Amerika

Gunnar Nerheim har en hjemmeside med mye interessant informasjon:

https://www.clengpeerson.no/

Mer informasjon om familien Joseph Olson Aadland som bodde i præriehuset som er avbildet over, finnes på linken under: