Stavanger Kommune

Stavanger Foreningen.
Først i 1934 fikk stavangerfolk sitt eget bylag. Da samlet de seg i Canton, Sør Dakota under sin nye fane ”et rigtig kunstverk, med Domkirken paa den ene side, ekestubben paa den anden, brodert i silke.” Fanestangen var laget av materiale fra et av eiketrærne i Kongsgård. Eier. Utvandrersenteret.

Stavanger Club.
I takt med den voksende nasjonalfølelsen etter unionsoppløsningen ble det stadig viktigere for utvandrerne å bevare sine tradisjoner og opprettholde kontakten til hjemlandet. Bygdelag og organisasjoner av mange slag så dagens lys. I Brooklyn, New York ble Stavanger Club stiftet i 1918. Bildet viser fra venstre: Arnold Egeland, Endre Erland, Carl Refsland, Einar Pahr Iversen, Johannes Johannesen, Otto Alvestad, Sigurd Jonassen. Fremme fra venstre: Vivi Ingebretsen Aareskjold og Miriam Jonassen Larsen. Eier: Utvandrersneteret
Seilbåt.
Både Frederic Schaefer og sønnen Frederic M Scahefer var seilentusiaster. Sønnen etablerte Schaefer Marine som den dag i dag utvikler og selger rigger, bommer og annet seilbåtutstyr.
Eiere: Imelda Schaefer. Plassering: Utvandrersenteret

Frederic Schaefer og sønn.
Frederic Schaefer promenerer sammen med sønnen Frederic M. Schaefer i Atlantic City. Bildet er tatt i siste halvdel av 1940 årene.
Eier: Imelda Schaefer. Plassering: Utvandrersenteret
Frederic Schaefre og daverende Kronprins Harald.
Her holder Frederic Schaefer daverende Kronprins Harald. Bildet er tatt på Cape Cod i Massacussets ved Scaheferfamiliens feriested. Dette stedet ble også kongefamiliens residens under andre verdenskrig. Bildet er tatt ca. 1943. Eier: Imelda Schaefer. Plassering: Utvandrersenteret

En norsk askeladd..
Portrett av Frederic Schaefer fra Stavanger. Frederic emigrerte til Boston i 1894. Etter å ha arbeidet i flere bedrifter i USA startet han sitt eget firma i 1914. Firmaets oppgave var å markedsføre og selge det togbremsesystem som Scaefer selv hadde tatt patent på.
Eier: Imelda Scaefer, USA. Plassering: Utvandrersenteret