Sokndal Kommune

Tømmerhuggerleir.
Bildet er tatt av Hans Gyland i 1918, og viser Christi Camp, Wickersham i Washington. 
Eier: Kristine Waldeland, Egersund. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal
1918 Tømmerhuggerleir, Christi Camp, Wickerhamn i Washington. Eier: Kristine Waldeland, Egersund.
Togvelt
Fotografiet viser et avsporet lokomotiv i en tømmerleir. Bildet er tatt i 1918 i Wickersham, Washington av Hans Gyland. Eier: Kristine Waldeland, Egersund. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal
Togvelt
Fotografiet viser et avsporet lokomotiv i en tømmerleir. Bildet er tatt i 1918 i Wickersham, Washington av Hans Gyland. Eier: Kristine Waldeland, Egersund. Plassering: Einar Birkeland, Sokndal

1916 Laksefiske i Alaska. Personen i midten nærmest er Thorvald Birkeland fra Sokndal. Motivet viser en laksetrapp, en innretning for
fangsting av laks.
Eier: Einar Birkeland, Sokndal.
1920 i Wickersham, Washington
Hans Gyland stående foran et tømmerlass. Bildet er tatt sommeren 1920 i Wickersham, Washington. Eier: Kristine Waldeland, Egersund.
Tømmerhogst.
Brødrene Sigvart og Kristian Gyland fra Sokndal på tømmerhogst i Washington. Eier: Mandius Golf, Hauge i Dalane.