EMIGRANTPROTOKOLLER

Digitalarkivet har mange kilder vedr. emigrasjon. Her er lenker til noen få.

 

Link til noen emigrantprotokoller fra Stavanger og Kristiansand

Emigranter over Stavanger 1903-1928

Lenken peker til digitalarkivet.

Emigrantprotokoll for Stavanger politikammer 1929-195

Lenken peker til digitalarkivet.

Emigrantprotokoll for Stavanger politikammer 1955-1967

Lenken peker til digitalarkivet.