Hå Kommune

Farm i Alberta, Canada 1932.
Billy Odland med Bernt på armen. Sigvart på hesten Trappi.

Hvedebing 1907.
Hvedebing paa B.J. Noble`s farm. Monarck Alberta Canada 1907.
Heimen til Erik O. Skretting, 17. juli 1955.
Heimen til Erik O. Skretting. En del av bilene den 17. juli 1955 på stevneplassen Vauxhall, Alberta.
4 karer
Frå venstre: 1.Enevald Herredsvela, 2. Halvor eliasen (Herredsvela), 3. Trygve Svanes og 4. Mattias Puntervoll, han var bror til Gerhardine (Mrs. Enevald). Bowille, Alberta. Samling: Harald Skretting.
Eier Utvandrersenteret, Stavanger
4 familier ved Big Bao elva.
Olivia Hobberstad på taket. Av dei som står er: 1. Gustav H. Skretting. 2. Inga Odland. 3. Rakel Hobberstad. 4. Rasm. Hobberstad. 5. Jørgina Skretting. 6. Billy Odland. 7. Happi = Gabriel T. Skretting (Elgane). 8. Marta Skretting.
Samling: Harald Skretting.
I biler.
Made in Canada 1916.
Frå venstre: 1. Emery Davis. 2. Laurie Armstrong. 3 ?. 4. Gustav H. Skretting. 5.?. 6. Sven Odland. 7. Erik G. Skretting. 8. ukjent. 9. Gunnar Svanson (Reiestad). 10. Ragnvald Hobberstad.
Familien Skretting.
Sofie og Karl Skretting med deres tre barn
Sofie og Karl Skretting, Vauxhall Alberta, med deres barn; Helga, Olena og Harald
Erik Odland på hest og kjerre.
Fam. Odland. Slik kjører vi i Canada, naar du kommer skal du og få kjøre slik. Pappa (Erik S. Odland).
Sølvbryllup 1944.
Gustav og Jørgina Skretting, Circle Hill, Alberta. Med sine 10 barn sølvbryllupsdagen 1944.
Barna fra venstre bakanfrå: Hans, Gustav (Gust), Torsten, Gudmunn, Arnold, Maria (Mary), James (Jimmi), Judith. Svenn Glenn Edwin drukna 18 år gammel.
Canada 1909.
Sittende fra venstre: Tønnes Svensen Odland, Torstein Hansen Skretting og Sem Semsen Odland. Stående Hans Hansen Skretting og Elling Ellingsen Haaland. Dette var de første søskende = barn i Alberta (Jeg var den første av alle fra Varhaug, kom dertil 1905, North Dakota H.H.S)
Gustav Skrettings plass, Vauxhall, Alberta.
Lars Odalnds hus, våren 1929.
Til Harald og Albert. Våren 1929. Lars Odlands hus -nord av Enchant. Spørg Lars Odland om han kjender sig igjen her? Og saa kan du fortelle han at en sort hest med hvid stribe i hode har vært sygelig i det siste . Ved ikke hvorledes det gaar med den. Den er dog bedre nu enn den har vært. Ska læse dette og paa det kjærligste hilse med familie. Hans.

Enchant, Alberta, Canada 1930. pels til tørk
Hans T, Torstein og Hans H. (Alle Skretting).
Alberta.
Gudrunn og Johan Odland, Alberta.
Helmik Levertsens begravelse, juli 1933.
Helmik Levertsen funeral 1933-July. Frå venstre; Gilbert Larson, Tobias Haarr, Anton Hansen, Torvald Odland, Johan Odland, Laurits Larson.
8 sjølbindarar på ei rekke, Alberta, Canda

Vauxhall Alberta 1980. Einar Skretting ser utover og seier: Ein kunne meste tru at ein var komen på ein annen klode. Det er høyballar som ligg utover.
Mannskapet på Kisis farm, 1904.
1/3 av mannskapet på Kisi`s farm, North Dakota 1904. + Hans H.Skretting og o Enevald Herredsvela.
Alberta, Canada 1929-30.
Dei stekkjer kornbanda.
Alberta, 1932.
Sigvart Odland på hesten Trappi. Her ser ein Heddaren i aksjon. Hestane skuar, (skytter) heddaren føre seg (framfor seg).Heddaren bruke ein når stråa var så korte at det var vanskelig å få band om dei, som ved sjølbinden skurd. Det var elevator som førde dei skårne skråa opp til vogna som vart kjørt ved sida. Dette lause kornet vart lødd i store stakkar til tresking seinare. Sigvart på den hvite hesten Trappi, rei i skåren. så han som styrde Heddaren betre kunne vete hvor skåren var. -Harald
Kirken i Enchant 1955.
Dette er tatt fra kirken i Enchant Det er biler som står i kø for å levere sine hveder. Ca 14 km lang. H.S 1955
På besøk i Canada 1946-47.
Frå Sven og Guri sitt besøk i Canada 1946-47. Utfor kyrkja i Enechant, Alberta. 1. Minnie Odland 2. Guri Skretting 3. Elias Aanestad 4. Hans T. Skretting 5. Carl Skretting 6. Sven Skretting Og bakom Sven står Gustav Skretting.
På prærien, 1930-årene.
Nybyggerhus på prærien, Alberta, først i 1930 åra.
Lloyd Hagen Flax Crop under water 1953
Dette foto er truleg frå Lloyd Hagen Flax Crop under water 1953. Til Harald frå Johanne.
Odlands farm, mai 1958.
Odland farm – Bengough. Sask Canada. Tatt i mai 1958.
Vauxhall 10.7.1977. Petra Dubland med 5 av barna.
Gudmund og Ione Skrettings hjem Enchant 1986
Gudmund og Ionne Skretting Enchant Alta 1986
På jærbustevne 17. juli 1955.
Alle som var på Jærbu-stevne 17. juli 1955. Vauxhall, Enchant, Alberta, Canada.
Det arbeides på Kisis farm, Nord Dakota 1904.
Der såes med tre slike lag på samme farm – x= Hans H. Skretting (far) o= Envald Herredsvela de har hvite muldyr.
Fra Fargo, 1957.
Dette er tatt i Fargo North Dakota i 1957. Hvor Karl – Jørgina og Gustav Skretting reiste ca. 900 mil fra Alberta – til Fargo på et Stavangersstevne med Varhaugsboer sin fane.
Fra høyre: C. H Skretting, Jarloff Varhaug, Ådren Hærland, Arne Ånestad,