Gjesdal Kommune

Hjemkomst
Bildet er tatt i 1925 og viser fra venstre: Samson, Rut, Edit, Elisabet, Anny og Inga, Lima. Samling: Fotosamling, Gjesdal Folkebibliotek.
Eier: Kari Lima
Fiskebåten til Lars Kydland
Lars Antonsen Kydland reiste til USA i 1921 og drev blant annet med fiske utenfor kysten av California.
Samling: Privat, Alf Kydland. Eier: Alf Kydland
Lars Kydland med sin Automobil.
Her poserer en tydelig stolt Lars Kydland foran bilen sin. Samling: Privat, Alf Kydland. Eier: Alf Kydland
Gjesdalfanen
Fanen ble laget for utvandrerne i Amerika, for at de skulle ha et symbol å samles under. Det var Bergits morfar, Ole Gjesdal, som bar fanen ut av kirken og bragte den over til Amerika. Fanen kom tilbake til museet i Gjesdal.
Samling: Fotosamling, Gjesdal Folkebibliotek. Eier: Bergit Kyllingstad
Vinæt Letti, Australia.
Bildet er tatt i 1948 og viser Letti og Bert Vinæt som er hjemme på besøk. Letti er søskenbarn til Anton Hareland. Nå skal de reise tilbake til Australia. Bileier er Laurits Hareland.
Samling: Fotosamling, Gjesdal Folkebibliotek. Eier: Per Hareland
På prærien
Bildet er troleg tatt i Amerika. Mannen er enten Tor (f. 1892) eller Alfred (f. 1901) Vølstad, sønn av Tore T. Vølstad.
Samling: Fotosamling, Gjesdal Folkebibliotek. Eier: Fridtjov Vølstad