Varhaug

Fra Fargo, 1957
Dette er tatt i Fargo North Dakota i 1957. Hvor Karl – Jørgina og Gustav Skretting reiste ca. 900 mil fra Alberta – til Fargo på et Stavangersstevne med Varhaugsboer sin fane. Fra høyre: C. H Skretting, Jarloff Varhaug, Ådren Hærland, Arne Ånestad, (…)
Avduking av fanen i Enchant, Alberta.
Efter fanen var avduget blev den også fremvist på bagsiden. Fra venstre: Gustav Skretting, Ingvald Hetland, Sem Odland, Erik O.Skretting, Karl Skretting, Rasmus H.Hobberstad, Lars Odland, Gabriel A.Skretting, Hans H.Skretting, Wiliham (Bill) Johnsen -presten og møtelederen fra Enchant.

Vauxhall 10.7-1977
Vauxhall 10.7.1977 Petra Dubland med 5 av barna