Tysvær

En ny bygdelagsfane til U. S. A.

Hilsen fra Tysvær. Kleng Peersons hjembygd.

I lkhet med hvad så mange andre bygder i Rogaland har gjort før, har også Tysvær i disse dager latt forarbeide en fane som skal sendes til Tysværlaget i De forenede stater. Fanen som Bernh. Holgersen er mester for, er av hvit silke og for synt med rokokkoornamenter i grått og gull. På begge sider er den forsynt med det norske våben og inskripsjonen »Hilsen fra Tysvær« Dessuten bærer den i en medaljong på den ene siden et billede av kirke bygden med kirken og prestegården Kleng Person som organiserte den første norske emigrantreis til Amerika med »Restaurasionen«, var som kjent fra Tysvær. Hans hjem, Hesthammer i Tysvær, er derfor naturlig nok benyttet som motiv til et billede på fanens annen side.

Fanen som gir et særdeles tiltalende inntrykk, vil nok bli mottatt med begeistring av Tysvær-buene i Amerika som et kjærkomment minne om gamlelandet og hjembygden der.

Det er visstnok nu omkring 30 bygder i Rogaland, som har sendt faner til sine bygdelag i Amerika.

Stavanger Aftenblad 18. august 1926