Sokndal, Hauge i Dalane

Bygdelag Sokendalslaget, ble stifteti 1925 i Fair Grounds, St. Paul, Minnesota.

I et i brev i 2014 fra Laurann Gilbertson, sjefskurator ved Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah i Iowa til Odd Harald Olsen, har de lagret fanen for Sokndal der.

Fanen fra Sokndal er nå på Vesterheim Museum i Decorah, Iowa.

Den var utstilt der da Sons of Norway Leiv Eiriksson Lodge 8-021 – Sandnes og Jæren var på besøk der i 2008.

Foto.: Inge Nødland

Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, Iowa er det eldste og mest omfattende museum i USA som er viet en enkelt, etnisk immigrantgruppe. ref.: Wikipedia.

Adresse: 520 W Water St, Decorah, IA 52101, USA