Sauda

Bygdelag Saudalaget ble stiftet i 1916 i Fergus Falls, Minnesota samme året som de fikk fanen.

Begeistringen for fanen førte til at saudalaget bestilte ny altertavle til Sauda Kirke

Fanen ble malt/laget av Saudakunstneren Samuel Tveit

Inge Mikal Nødland i Sauda Historielag skriv i en e-post i juli 2019:

Endelig har eg funnet et avisutklipp fra 1916 i eierdelene til Samuel Tveit. Bildet av fana er dårlig, men håper du kan bruke det. Helsing fra Inge Mikal .

Søvdebygdi hev etter upptak av P. H. Hayland fenge laga ei utifraa gild fana, som skal vera ei gaava til Søvdebuarne i Amerika.

Fana er maala av kunstmaalar Samuel Tveit. Paa framsida er maala eit sumarbilæte med motiv fraa indre bygdi i Søvde. Ein gjætargut med ryggmeisen attum seg sit og pratar med ei smaagjenta, som er stad skal vaska byttor og kollor – attmed steinen stend buhagkjelen. Rundt ikring paa stølsvollen gjeng sauder, kyr og geiter. Det er eit utifraa godt bilæte paa folkeliv og næringsvegar i Saude.

Bilæte paa framsida er paa raud botn med kvitt og gull ikring. Øvst ei breid blaa bord med gule silkefrynsor.

Baksida syner eit vinterbilæte fraa ytrebygdi i Saude paa blaa botn. Folk er paa fjellet etter høy, hesten stend attmed lasset og et av ein dott høy — ein gut sit paa ein stapel trestammor — øksi ligg attmed. I bakgrunden snøblaa fjell kring fjorden. Uppyver bilæte stend denne innskrifti : Hilsen fra Søvde.

Topfigur er ein orhane som sit spelar i ein furutorp, sers godt skore av bilætskjerar Trondsen her, og forgyldt.

Fana er sydd av frøknarne Helgevold & Hølland.

Sisste sundag vart fana synt fram i Saudekyrkja etter preika og lyden tykte den var væn.

Her i byen er fana utstilla hjaa kjøpmann Sophus Thomsen igaar og idag.

Orrhanen

Orrhanen som vart skoren og brukt i Saudafana.

Topfigur er ein orrhane som sit spelar i ein furutopp.

Sers godt skore av bilætskjerar Trondsen, og forgyldt.

Fornøyde mottakere av fanen

I boet etter maleren Samuel Tveit var det hundrevis av brever. Inge Mikal Nødland fant bestillingen på nytt maleri til altertavlen fra Saudalaget i Amerika ved sekretæren Paul O. Flogstad (Fløgstad).

Bestilte ny altertavle av Samuel Tveit i juli 1916.

Roland, Story County, Iowa 8. Juli 1916

Hr. Samuel Tveit.

Gode Saudeven!

Deres arbeide paa vor nys skjenkte fane tilfredstiller os i den grad og jeg tillater derfor at takke Dem for samvittighetsfuldt utførelse av samme.

Nu dette var helst noget som vedkom vor kjære hjembygdinger i Saude, men som også vi har lyst til at tilstemme, men saa har ogsaa vi herover noget i sinde i samme retning nemlig anskaffelse av et ordentlig og tidsmessig alterbillede for Saude Kirke.

Jeg tillater mig derfor Hr. Tveit, paa Saudelagets vegne at forhøre om De like samvittighetsfuldt vilde love at utføre alterbilledet på bekostning av Saudelaget i Amerika.

I fald De saa kunde og vilde for den sum før antydet av dem Kr. 2000, to tusinde kroner, kunde De begynde arbeidet snarest med den forstaaelse at vi sender mindst halvdelen nu saa snart vi faar høre fra dem og siden sende balansen.

Motivet overlater vi Dem at bestemme. Det blir naturligvis bibelske figurer med passende skriftsteder tilføiet. Opstandelsen, Jesus i Getsemane eller noget i den retning eftersom De selv maatte bestemme eller i samraad med andre.

Som Saudebu selv og med Deres færdighet som maler tror vi at De ogsaa nu vil gjøre første klasses arbeide og i fuldført stand pladsere alterarbilledet i vor kirke i Saude for nevnte sum. Skulde det for denne pris ikke bli tilfredstillende og efter tidens krav, vil De venligst la os vite.

Saa overlater vi herved arbeidet av altertavlen til sum i tilbud til Deres Kjærlighet og håper at den snarest maa findes i Saude kirke.

Med agtelse er De venligst hilset fra

Paul O. Flogstad, Sekr.

Roland, Iowa

Om Paul P Flogstad (Fløgstad)

Obituary (Nekrolog)

Paul P. Flogstad, a former resident of this community, died Thursday last week at the Sunset Horne in Story City at the age of 93 years, one month and four days. He had been a resident Of the Sunset Home for several years.

Paul P. Flogstad was born in Sauda, Ryfylke, Norway on January 8, 1860.

His father was Paul Fløgstad and his mother Ingeborg Espeland Fløgstad. He came to America in 1880, and resided in the Roland community ever since, with the exception of a few years, when he lived in the of Montana, where he worked in the silver mines.

Mr. Flogsbad was married to Jennie Daniels on October II, 1893. To this union three children were born, a son

who died in infancy, and two daughters, Sylva (Mrs. E. J. Rasmusgon) of Wauwatosa, Wises, and Miss Ida Flogstad of Superior, Wisc. He is also survived by three grandchildren and four great-grandchildren.

Mrs. Flogstad died January 1. 1926.

Funeral services were held Saturday afternoon at the Sunset Home in Story City. Rev. Holen, Pastor of Salem Lutheran Church in Roland, of which Mr. Flogstad was a member, officiated, assisted by Rev. E. R. Rorem and Rev. John Skagen. O. S. Boyd sang songs. Pallbearers were Sam J. Nelson, C. H. Risdal, Nels B. Nelson, Herman Olson, Jake Mein and Silas Strum. Burial was made in the Roland Cemetery.

For de som har Ancestry konto kan se mer om Flogstad sin slekt her.