Sandnes og Høyland

Bygdelag Sandnes og Høylandslaget ble stiftet i 1913 i Canton, Sør-Dakota

I et i brev i 2014 fra Laurann Gilbertson, sjefskurator ved Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah i Iowa til Odd Harald Olsen, har de lagret fanen for Sandnes og Høyland der.

Bildet av fanen var det Øystein Sandvik som hadde i sin samling

Folk fra Sandnes var på Stavangerlagets stevne i Willmar, MN. Ingen fane var nevnt i den artikkelen om Stavangerlaget stevne i Willmar, MN i august 1922.

Fane fra Sandnes er nevnt i en artikkel i Stavanger Aftenblad 17. september 1932.

I et brev til Stavanger Aftenblad 3 august 1923 “Lændsmand Bærheim forteller om sit Amerikabesøk” nevnes Høylandsfanen og Berthel L Bellesen.

Til min bror Tørres kom jeg uventet, og tænk Dem: Han kjendte mig ikke igjen i første øieblik. Efter et gjildt samvær her tok Tørres mig med i sin bil til Grand Forks, hvor Stavangerlagets aarsstevne holdtes. Stevnet varte i 3 dage — uforglemmelige dage for mig.

Senere i brevet skriver Bærheim:

La mig om selve stevnet få si følgeide: Det var besøkt av ca. 3000 mennesker og lededes av formanden for Stavangerlaget, pastor Eastvold (Østvold). Allerede under indkjørselen til byen hørtes musiken spille i en av sidegaterne. Og straks efter kom hr. Berthel Bellesen løpende og tok mine to brødre og mig med sig i springmarsj, og ind under Høylands-fanen bar det”.

HØILAND – SANDNESLAGET

STAVANGERLAGETS elskede formand, pastor C. J. Eastvold, samlet i mange aar folket fra disse bygder under bygdelagsstevnene efterdi han selv var født i Høilanland. Berthel Bellesen, lagets mangeaarige sekretær, var født paa Sandnes og tok saaledes aktiv del i vort lags fremme. Under deres ledelse vokset laget raskt. Vi glemmer ikke saa let hvorledes pastor Eastvolds hjertevarmend ord bragte baade hjem- og himmellængsel i mangen sjæl. Gud signe hans minde i vort lag!

Ved møtet i Canton, Sør Dakota i 1913 blev vort lag overrakt den vakre fane som vil staa som et bindeled mellem os og de kjære derh jemme. L. M. Hetland fra Montrose, Sør Dakota, blev valgt til fanebærer.

Paa møtet i Eagle Grove, lowa, i 1915 blev John Evenson Roland, Iowa, valgt til formand og R. J. Skildbred, Blairsburg. Iowa, valgt til fanebærer og L. M. Hetland var i mange å kasserer for laget.

Paa Stavangerlagets møte i Canton i Sør Dakota i 1919 valgtes Pastor C. J. Eastvold til formand. Eilert Lura, Mayville, Nord Dakota, til fanebærer og L. M. Hetland, Montrose, Sør Dakota til kasserer.

l 1922, paa møtct i Wilmar, Mlnnesota, blev O. A. Eastvold, Mayville, Nord Dakota, valgt til formand. Hetland gjenvalgtes til kasserer. En Kvinde, hvis navner glemt, valgtes til sekretær. Hun var fra Sandnes. Saavidt vites var den siste sekretær: Mrs. Alida Welde (født Stangeland).

Ved de sidste stevner har vi ikke møtt som noget organisert lag.

Penger har fra tid til anden blivet sendt til pikehjemmet paa Stangeland saavelsom til guttehjemmet paa Hana. Allerede i 1914 var der hjemsendt til utdelinv’ til Høilands og Sandnes trengend 1,155 kroner.

Maatte interessen for vort lag atter vaakse saa vi kunde være vor hjembygd til ære her i vort nye fædreland.

L. M. Hetland, kasserer.

Montrose, Sør Dakota.

———————————————–

Se ikke fremad mot alt det som stænger,

du taper blot modet og naar ikke lenger.

Men opad, se opad, paa Jesus vor ven!

Se bare paa Jesus, saa kummer du frem.

Ukjent forfatter.

Link til dokument for denne artikkelen finner du her.

Bertel L Bellesen skriver i brev til Stavanger Aftenblad 29. oktober 1926 som omhandler Stavanger-lagets stevne i Eagle Grove, lowa samme år.

“Likedan samledes Sandnes og Høyland-buene under sin fane, og vi besluttet og støtte de to barnehjem i Høyland, både guttehjemmet på Hana og pikehjemmet på Stangeland samt støtte den Norske Menighet i Minneapolis. Luther Hetland fra Montrose Syd-Dakota blev pålagt å samle inn til barnehjemmene. Pastor Carl Johan Østvoll blev valgt til formann i Sandnes og Høyland-laget. Mrs. Magda Herigstad til sekretær og Luther Hetland til kasserer”.