Sandeid

Bygdelaget Sandeidlaget ble stiftet i 1915 i Eagle Grove, Iowa.

Bygdefane fra Sandeid til Amerika

Stavanger Aftenblad 28 mai 1930.

En av de bygder som ennu ikke har sendt fane til landsmenn i Amerika er Sandeid i Ryfylke. Men nu er man også her i gang med innsamling til dette formål, og man gjør sig håp om å få innsamlingen avsluttet så snart at fanen kan av leveres ved stevne i Vikedal i sommer eller sendt til Stavanger-amtslagets årsstevne I Amerika i juli måned. Komiteen som arbeider med innsamlingen gjør regning på foruten almen tilslutning med bidrag fra bygdens folk i Sandeid også å få bidrag fra utflyttede Sandeidbuer i Stavanger og andre steder i hjemlandet Her i byen kan bidrag leveres til bokholder O. A. Vestbø eller kjøbmann O. A. Lærdal.

Som dere ser i artikkeler under, tok det to år til før fanen ble overlevert (red.anmerkning).

Sandeidfanen avsløres i pinsehelgen.

Stavanger Aftenblad 22 mai 1931. (side 5)

Som før meddelt har man i Sandeid arbeidet med anskaffelse av en fane som gave til Sandeidbuen i Arnerika. Nu er man kommet så langt med dette, at fanen blir ferdig til pinse, og vil få en foreløbig avsløring ved en høitidelighet i Sandeid i pinsehelgen.

I neste uke vil den et par dager bli utstilt hos malermester Holgersen i Kongsgaten, hvor bidragsyterne og andre interesserte her i byen vil få anledning til å se den. Det skal være en flott og særdeles vakker fane, en av de peneste faner som noensinne er sendt til våre landsmenn i Amerika.

Stavanger Amtslaget i U. S. A. skal ha sitt årsmøte i Eagle Grove, lowa, den 23 – 25. juni, hvor Sandeidlaget i Amerika vil møte frem og foreta den endelige avsløring av sin sikkert meget kjærkomne fane.

Sandeidfanen til Amerika

Stavanger Aftenblad 30 mai 1931. (side 5)

Denne vakre fane er det Sandeidbuer vil sende til sine hjembyginger i Amerika.

Den vil bli utstilt hos malermester Holgersen i Kongsgaten.

En vakker høitidelighet.

Sandeid-fanen blev foreløbig avduket i Sandeid 2. pinsedag.

Høitideligheten tok til i kirken om ettermiddagen. Forsamlingen sang Garborgs fedrelandssalme, og nevndens formann, ordfører Hans Helgevold, redegjorde for nevndens arbeid og rettet en takk til bidragsyterne og til malermester Hans Holgersen for det vakre arbeid. Kirkesanger Børretzen holdt avdukingstalen og fremholdt herunder betydningen av å styrke de band som binder de utvandrede og heimbygdens folk sammen.

Et ledd i bestrebelsene for a styrke disse band var denne vakre fane, som nu skulde sendes over havet til Sandeid-buer i Amerika. Høitideligheten sluttet med avsyngelsen av en salme. Forsamlingen drog så i prosesjon med fanen i brodden til Sandeidbuens gamle samlingssted Balahauen, hvor hr. O. A. Lærdal talte. Han skildret de følelser fanen vilde bli mottatt med av bygdcfolkene i Amerika og hvordan den vilde bidra til enn mer a samle Sandbuene der over og knytte deres følelser fastere til slekten og hjembygden.

Til slutt frembar varaordforer Bjørn Skeie en varm takk til komiteen for dens utmerkede arbeid.

Fremmøtet til avdukingen var meget stort. Ikke alene bygdens folk møtte frem så å si mann av huse, men også fra nabobygdene møtte mange.

Blandt kjentfolk i U. S. A.

Stavanger Aftenblad 17 september 1932

Stavanger Amt Laget har hatt årsmøte i Sandwich, Illinois.

Vi hitsetter fra Skandinavens referat:

Der var også faneinnvielse, idet Sandeid-fanen, en gave fra folk i Sandeid, Rogaland, blev overrakt amtslaget ved H. W. Helgevold fra Eagle Grove, IA.

Overleveringstalen blev holdt av Sivert Helgeland.

Fanen, som er ualmindelig vakker, er holdt i blått og gull og har på begge sider vakre motiver fra Sandeid.

Dr. Adolph Midtthun fra Chicago, hvis vugge stod i Stavanger, talte over temaet “Lengsel”, hvori han beskrev den norske utferdstrang og det som drev utvandrerne videre frem, hungeren efter mere og bedre jord, og de bånd som knytter utvandreren så fast til dem som blev hjenme.

Les hele artikkelen i Stavanger Aftenblad (du må ha abonnement på Stavanger Aftenblad).

Har noen bilder av bygdefanen fra Sandeid?

Vet noen hvor den er nå?

Send informasjon til

Stavanger Aftenblad 10.juli 1930.

Også i Sandeid og Ølen har man satt sig i bevegelse for å få i stand bygdefaner. Men det blir neppe noe av før til neste år.