Randaberg

Bygdelaget Randabergsbuerne ble stiftet i 1915 i Eagle Grove, Iowa.

Stavanger aftenblad 14 august 1956

Randaberg heradstyre har i sist møte vedteke å velja ei nemnd som skal ta seg av arbeidet med å skaffa ein ny bygdefane som skal sendast som gåve til USA. Den gamle fana som vart send til utflytte Randabergfolk i Amerika for om lag 40 år sidan, er no så medteken av alderen at det er ei skam å syna henne fram, heiter det i eit brev til heradstyret frå Johanna Viste.

Valde vart Johanna Viste, Ole Vistnes og Torvald Viste

Den nye fanen

Foto: Ove Sveinung Tennfjord/Randaberg kommune.

Randaberg kommune har en egen nettside som forteller om fanene.

Linken til siden finner du her.

Foto: Ove Sveinung Tennfjord/Randaberg Kommune

RANDEBERGSBUERNE

I FØLGE oplysning var en av lederne for randebergsfolket hr. Jacob Westwig, Williams, Iowa. Oplysning om noget dannet lag vites ikke. Randebergsbuernes virke er os ikke bekjendt, men vi er sikker paa at ogsaa de har hat sin hjembygd i kjær erindring og har kommet dem i hu med gaver og paa andre maater.

Randebergsfanen blev avslørt paa det store Stavangerlags stevne i Eagle Grove, Iowa, den 8de september 1915. Den blev overlevert av Adolf Westlid der bragte en hilsen fra bygden som han besøkte i jubilæumsaaret. Han vilde indstændig henstille til dem som var utvandret fra Randeberg endelig at skrive hjem. Derom hadde de bedt ham da han var hjemme.

Fanen bærer paa den ene side et billede av Randebergkirken, paa den anden side billedet av Randebergfjeldet, bygdens eneste fjeld.

I følgeskrivelsen fra Aanestad heter det: “Guds fred ønskes over alle som er fra Randeberg. Der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

I nogen korte ordelag lykønsket formand Eastvold randebergsbuerne og Reimestad sang tilslut “Kan du glemme gamle Norge”, som alle norsk-amerikanere elsker.

Jacob I. Visvig var en av lederne for at faa fanen tilsendt laget. Den sies at være i daarlig forfatning nu.

Følgende har fungert som fanebærere: Jacob Westwig, Jacob Ryg, Torger Bøe, George Legvold. Nuværende fanebærei* er Andrew Hagen, Radcliffe, Iowa.

En særskilt tak tilkommer hr. George Legvold, Newark, Illinois, som saa trofast har tat vare paa fanen siden 1925 og set til at den har været paa hvert eneste stevne. Han har selv været tilstede og baaret den undtagen et aar paa grund av sygdom. Vi vil savne saadanne trofaste støtter ved vore stevner naar de blir borte. — Gud signe baade bygd og utflytterfolk!

Høit fra det himmelske høie

venlig et blik paa dig’ ser.

ser du det smilende øie

stille! – Hvad ønsker du mer?

Krumacher.

Les artikkelen som dokument her.

—————————————————-

Gammel fane fra USA tilbake til Randaberg

Av Gunnar Bø,

Stavanger Aftenblad 23. august 1996.

RANDABERG: Tydelig tært av tidens tann er den hjemme igjen, den fana Randaberg kommune i 1915 sendte til utflyttede randabergbuer i lowa. For å minne de ut flyttede hva de hadde reist fra, er fanens forside dominert av kirken i Randaberg, eller Randeberg, som det den gang het.

Fanens bakside er motiv fra Sandestranden med utsikt mot Randabergfjellet.

Det er nå pensjonert lærer i Randaberg, Arne Aadland, som tilfeldigvis, på en tur i USA, kom over to faner fra Randaberg. Han var på besøk hos Christ Todnem, og i sam talens løp viste det seg at Christ, som var 19 år da han forlot Randaberg til fordel for USA, var den siste fanebærer av randabergfanene i De Kalb, trolig en gang på 1960-tallet.

Siden var fanene blitt liggende på loftet i garasjen til Christ Todnem, og han ville mer enn gjerne at fanene skulle tilbake til Randaberg.

Siden har Arne Aadland ar beidet med saken, sammen med Det norske utvandrersenteret og museer. Onsdag kunne Aadland stille på Sola og ta mot pakken.

Velvilje har jeg møtt hele tiden. SAS fraktet fanene gratis over dammen, og Nor-Cargo har også gjort sin jobb gratis. Og nå står den her på kulturkontoret i Randaberg.

Slitt, hullet og så sprø at den ikke tåler at vi tar i den. Men dette er et mektig øyeblikk, sier Aadland.

Kulturkontoret i Randaberg vil nå ta kontakt med Stavanger Museum for å høre hvorledes de nå best kan ta vare på fana, som i sin tid ble malt av Bernhard Holgerson i Stavanger.

Les artikkelen som dokument her.