Øystein Sandvik

Øystein Sandvik (født 1932) fra Tau har gjort et stort arbeid med innsamling av informasjon om bygdefaner og bygdelagene i Amerika. Mye av informasjonen på dette nettstedet har Øystein Sandvik samlet.

Han holdt mange foredrag om emnet rundt om i Rogaland og har bidratt til flere artikler i aviser om det samme.

I 1999 var Øystein Sandvik (født 1932) fra Tau i Sons of Norway, Leiv Eirikson Lodge på Sandnes/Jæren og fortalte om Bygdelagene i Amerika sin historie.