Nedstrand (Nerstrand)

Bygdelag Nedstrandslaget ble stiftet i 1912 i Forest City, Iowa.

Et 100 års minne, Nedstrandsfana.

Tekst og foto: Sigve Djursvoll

Artikkelen er hentet fra.:

SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND NR. 2 – 2011 – 37. ÅRGANG side 6.

Den siden som vises på bildet er fra «kyrkjebygda» i Hinderåvåg. Kirken kan skimtes i bakgrunnen.

På andre siden av fana er Nedstrand kirke malt i nærbilde. Nedstrandslaget (eller Nerstrandslaget som det heter fra begynnelsen) blei stiftet ved Stavanger Amt Laget sitt stevne i Forest City, Iowa d. 29. august 1912. Penger til fana blei samlet inn i Norge og gitt til utvandrede fra Nedstrand. Ole O. Sandvik, Ole Dalva og Johannes P. Kvam, er nevnt som ledere for innsamlingen. Som takk for gaven, samlet utflyttede nedstrendinger inn en gave som var tenkt til hjelp for fattige og tæringssyke i hjembygden. Noen eksakt dato for når fana blei tatt i bruk finnes ikke, men det synes som at det må ha vært kort tid etter 1912. I «Festskrift for Stavanger Amt Laget i Amerika» 1911 – 1936 – redigert av pastor Nils Klungtveit er det på s. 75 nevnt at det ved stevnet i Sandwich, Illinois i 1927, blei det bestemt at fana skulle repareres, eller at man skulle påbegynne innsamling til ny fane. En komité blei valgt. Det er nevnt at man samlet inn $112,51. Men mye av belø- pet blei borte etter at banken som pengene var satt inn i gikk konkurs i 1933. Mange år går. I 1961 kommer et nytt festskrift, nå i engelsk språkdrakt «The Stavanger Amt Lag in America» i forbindelse med lagets 50 års jubileum. Det er dr. Iver Olsen som er redaktør. Han skriver bl.a. på s. 28 om Nedstrandslaget sin fane: «A second one replaced the orginal one in the late thirties»

Men det stemmer ikke. I juni 2001 hadde vi besøk av Henry O. Twait (Klungtveit) I notat frå samtalen med Henry om fana, fortalte han at den fana som vi har foto av i artikkelen, er den opprinnelige, som blei «repainted» i 1936. Henry Twait hadde da fana i heimen sin i Windom, Minnesota. Far til Henry – Nils Nilsen Klungtveit (Twait i Amerika) utvandra i 1883. Han døde i 1963 vel 100 år gammel. Roy, sønnen til Nils overtok fana etter faren. Da Roy døde i 1977, tok Henry over fana.

Nedstrandslaget (eller Nerstrandslaget som det heter fra begynnelsen) blei stiftet ved Stavanger Amt Laget sitt stevne i Forest City, Iowa d. 29. august 1912. Penger til fana blei samlet inn i Norge og gitt til utvandrede fra Nedstrand.

Fanen tilbake til Nedstrand

Bygdelagene la ned sin virksomhet rundt 1970, og flere lurte nok på hvor det hadde blitt av den fine fanen. Og nettopp her skulle Djursvoll få en viktig rolle: I 2001 fikk han besøk av slektninger fra Minnesota.

Disse hadde navnet Twait, som var en språklig moderert utgave av familienavnet Klungtveit. Henry Twait sin bestefar Klungtveit hadde kommet til USA i 1883, og døde 100 år gammel i Henry kunne fortelle at han faktisk var i besittelse av fanen hjemme Minnesota, og at han ønsket å sende den til Djursvoll!

Nedstrand Bygdemuseum v/sigmar Myhre blei kontaktet, og de mente at dette tilbudet måtte det takkes ja til. Og i 2011 kom altså fanen til Nedstrand. Selve overrekkelsen skjedde i Nedstrand Kyrkje i forbindelse med markeringen av 400-årsjubileet til altertavla der, søndag 19. juni.

Og hva var egentlig sammenhengen mellom Stavanger Amt, Nedstrandslaget og kjerka? Møtene i si tid i Stavanger Amt, var nærmest å sammenligne med et dagens «misjonsstevne»; med gudstjeneste, salmesang og foredrag med religiøst innhold. Alle lagets formenn opp gjennom var prester.

Ei vakker rød fane med maleri av Nedstrand Kyrkje på ene sida og området rundt kjerka på den andre sida, var nå kommet hjem til bygda i «Gamlelandet». Flere av Klungtveit-slekta og medlemmer av SoN Haugaland Lodge overvar seremonien.

Fanen blei høgtidelig overrakt fra Nedstrandslaget i Amerika til Nedstrand Bygdemuseum. Representant fra bygdemuseet, Sigmar Myhre, leverte så fanen videre til Tysvær Kommune v/ordfører Stakkestad og kultursjef Frøyland.

De lovet å ta godt vare på fanen for fremtiden.