Klepp

Utdrag fra brev i Stavanger Aftenblad 23 August 1922 fra Bertel L. Bellesen, mangeårig sekretær i Stavanger Amt laget i Amerika. Les hele brevet her.

Lars Stangeland’s vaaningshus nedbrændt.

Kleppsfanen strøk med.

Jewell, Iowa i juli 1922

Søndags kveld forleden blev vi skræmt ved at den elektriske brandalarm begyndte at hyle. Folk sprang op i byen, men ingen brand var at se. Saa fik vi vite at det var Lars Stangeland’s vaaningshus paa farmen 2 mil syd og 1 mil øst fra byen som brendte. Folk drog av sted i sine biler fra alle kanter og byens brandvesen tok ogsaa ut og var paa stedet paa nogen minuter, men det viste sig at huset ikke stod til at redde. En lykke i ulvkken var at det var blikstille. Hadde vinden været fra vest, da hadde alle huse paa farmen strøket med. Paa besøk hos Stangeland var T. E. Johnson fra Blue Earth, Minnesota, med kone og 6 barn. Fru Johnson er en datter efter Thore Lunde i Sandnes. De hadde sammen med Stangelands været ute og kjørt hele dagen og kom tilbake i mørkningen. Spiste til aftens og saa gik alle bort til Rasmus Stangeland, son til Rasmus Sørbø, Stangeland i Klepp, der er gift med Lars Stangeland’s datter. Som de sat der og lyttet til norske sange paa fonografen, saa Rasmus at det lyste saa svært borte hos Lars. Han trodde først det var en bil, som hadde kjørt op til huset. Straks efter ringet telefonen fra en av naboerne at der var ild løs. Da folk kom til, var hele huset i flammer. Der kom i hundredevis av biler fra alle kanter, saa det var umulig at komme op til gården. Hvorledes varmen opstod har ingen den fjerneste anelse om, da der var aldeles slukket i kokeovnen i kjøkkenet. Stangeland mistet alt. Fik ikke bjerge andet end de klær de gik og stod i. Gjesterne; Johnson og Rikka, mistet alle sine kler og barnenes.

Den vakre Kleppfanen gik ogsaa med.

Denne deilige gave fra Klepps prestegjæld til sine utvandrede sønner og døtre blev sendt til StangeIand og han har siden hat den og været paa alle Stavangerlaget stevner med den. Nu sidst i juni maaned i Willmar, Minnesota.

Han var saa ræd for denne fane, at han lot den staa i storstuen like ved døren, saa at den kunde bjerges om noget skulde hænde. Hver gang han reiste bort, advarte han familien om at se efter fanen og paa ingen maate hænge den ovenpaa. Han har verget og vernet om den som en helligdom, og er nu aldeles sønderknust av sorg over at den vakre gåven fra kjendte og kjære hjemme skulde bli borte.

Altsaa nu har ikke Kleppbuerne herover nogen fane mere at fylkes under ved stevnerne. »Hus kan jeg faa igjen og klær og møbler«, siger han, »men den vakre, kjære fanen, den kan aldrig erstattes«.

Er det sendt noen ny fane fra klepp til Amerika?