Jelsa

Bygdelag Jelsalaget ble stiftet 1917 i Vally City, Nord-Dakota.

Jelsa har ferdig bygdefanen

Stavanger Aftenblad skriver i en artikkel fredag 25 april 1930.

Jelsa har fått ferdig bygdefanen som skal til Amerika. Men det er flere bygder som i år har tatt fanespørsrsmålet op. Det er tilfelle i Vikedal og Sandeid, og eksemplet har smittet også over fylkesgrensen til Ølen hvor man likeledes arbeider med det. Antallet av bygdefaner nærmer sig nu antagelig 40.

Les hele denne artikkelen om Vikedalstevnet

Bygdefanen fra Jelsa.

Stavanger Aftenblad 10. april 1930

Det er nu sendt 35—40 slike faner fra Rogaland.

Tallet på de bygder i Rogaland som ennu ikke har sendt sin bygde fane til frendefolket i Amerika, er efter hvert skrumpet sterkt inn. Det er visstnok sendt ikke langt fra 35— 40 i alt, og de fleste er malt av Bernhard Holgersen. Den siste i rekken, foreløbig, er Jelsafanen. Hr. Holgersen har nettop fått den ferdig.

Det er en nydelig rød silkefane utstyrt med drageornamenter. Oventil på begge sider leses: Helsing frå Jelsa. På den ene side er malt bygdens kirke, på den annen ses Nordneset, det bebygde nes som stikker ut litt nordenfor den gamle dampskibskai.

Jelsafanen er anskaffet av bidrag fra bygdefolket. Det er en komite med lensmann Thorsen i spissen som har fått det hele i stand. Og når nu bygdefolket får se den, vil man sikkert bli fornøid. For ikke å snakke om hvor kry Jelsabuen i Amerika blir når de får et slikt merke fra hjembygden å samles under på de store stevner.

Stavanger Aftenblad 12 august 1931

Rogalending stevne i Eagle Grove, lowa.

Bygdefanene fra Vikedal og Jelsa blir overrakt.

Amerika-brev til Stavanger Aftenblad fra R. O. Myrland.

/…. Så kom høitidsstunden de de to nye faner, Vikedalsfanen og Jelsafanen, skulde overrekkes.

Fanene blev stilt frem, og man så på dem med tårefylte øine. Det var som de bragte en forunderlig hilsen fra våre kjære der hjemme. ….. /

18. okt. 2023 opplyser Olav Veka følgende:
“Ja, så dukka fana for Jelsalaget i Amerika overraskande opp for kort tid sidan, eit par år etter at Suldalsfana kom for dagen etter fleire års lagring i Williams County, Nord-Dakota. Suldalsfana er nå til konservering etter at ho kom tilbake i fjor. Jelsafana frå 1931 er ikkje i fullt så god stand. men kvaliteten er slett ikkje verst etter snart hundre år. Jelsalaga vart skipa alt i 1917. Fana er signert Bernh. Holgerson, kunstmålaren som har måla dei fleste bygdefanene med eit klassisk motiv: Kyrkja på eine sida og eit kjent naturlandskap på den andre, her Jelsavågen. For min del trudde eg etter lang tids leiting og søk at dei bortkomne bygdefanene hadde enda sine dagar i ei nedstøva løe eller ein fuktig kjellar i Midtvesten, men det ser ikkje ut til å stemma, altså kan det framleis vera eit håp om at Sandsfana (1922) og Erfjordfana (1925) kan dukka opp før 200 årsjubileet for organisert norsk utvandring til Amerika i 2025. Jelsalaget hade i 1935 heile 83 medlemmer, med fleire kjende jelsanamn i ‘bestyrelsen’: Ole Vatland, N.T. Tveitero (Tveitarå), Lars Vatland.” Så vidt eg skjønar er fana i Rogalandslag (Stavanger Amt Laget) si varetekt, i alle fall til ei plassering kan verta avgjort seinare.

Bilder mottatt av Olav Veka