Jelsa

Bygdelag Jelsalaget ble stiftet 1917 i Vally City, Nord-Dakota.

Jelsa har ferdig bygdefanen

Stavanger Aftenblad skriver i en artikkel fredag 25 april 1930.

Jelsa har fått ferdig bygdefanen som skal til Amerika. Men det er flere bygder som i år har tatt fanespørsrsmålet op. Det er tilfelle i Vikedal og Sandeid, og eksemplet har smittet også over fylkesgrensen til Ølen hvor man likeledes arbeider med det. Antallet av bygdefaner nærmer sig nu antagelig 40.

Les hele denne artikkelen om Vikedalstevnet

Bygdefanen fra Jelsa.

Stavanger Aftenblad 10. april 1930

Det er nu sendt 35—40 slike faner fra Rogaland.

Tallet på de bygder i Rogaland som ennu ikke har sendt sin bygde fane til frendefolket i Amerika, er efter hvert skrumpet sterkt inn. Det er visstnok sendt ikke langt fra 35— 40 i alt, og de fleste er malt av Bernhard Holgersen. Den siste i rekken, foreløbig, er Jelsafanen. Hr. Holgersen har nettop fått den ferdig.

Det er en nydelig rød silkefane utstyrt med drageornamenter. Oventil på begge sider leses: Helsing frå Jelsa. På den ene side er malt bygdens kirke, på den annen ses Nordneset, det bebygde nes som stikker ut litt nordenfor den gamle dampskibskai.

Jelsafanen er anskaffet av bidrag fra bygdefolket. Det er en komite med lensmann Thorsen i spissen som har fått det hele i stand. Og når nu bygdefolket får se den, vil man sikkert bli fornøid. For ikke å snakke om hvor kry Jelsabuen i Amerika blir når de får et slikt merke fra hjembygden å samles under på de store stevner.

Stavanger Aftenblad 12 august 1931

Rogalending stevne i Eagle Grove, lowa.

Bygdefanene fra Vikedal og Jelsa blir overrakt.

Amerika-brev til Stavanger Aftenblad fra R. O. Myrland.

/…. Så kom høitidsstunden de de to nye faner, Vikedalsfanen og Jelsafanen, skulde overrekkes.

Fanene blev stilt frem, og man så på dem med tårefylte øine. Det var som de bragte en forunderlig hilsen fra våre kjære der hjemme. ….. /