Imsland

Bygdelag Imslandslaget ble stiftet i 1924 i Canton, Sør-Dakota.

NAHA har et bilde av medlemmer av Imslandslagets møte i Williston, North Dakota, 22 Juni 1935

Bygdefane frå Imsland til Amerika.

Stavanger Aftenblad 20. september 1932

Etter at siste heradstyremøte i Imsland var slutt, la ordføraren fram ei innsamlingslista til bygdefana åt Imslandsbuar i U. S. A. Heradatyremedlemene teikna seg då for til saman 115 kroner. Det er meininga at lista skal gå rundt heile bygda, og som det til dessar teiknar, vil pengane gå lett inn. (Som ein hugsar sende Imslandsbuar i U. S. A. ifjor heim kring 2500 kroner som skulde setjast i bank. Rentene skulde delast ut millom trengjande her i Imsland.)

Fotografi av Imslandfanen

Fra Inge Mikal Nødland i Sauda fikk jeg denne meldingen 24. mai 2020.

Hei Inge!

Eg har funnet dette bildet av fana til Imsland som og er malt av Samuel Tveit. Fana var ferdig til avduking i 1939. Stort engasjement og sterke kjensler gjorde at dei samla inn penger i sju år før arbeidet kom i gang.

Det skal være motiv av Imslandsjøen med kyrkja i bakgrunnen. Over bildet står det” helsing frå Imsland” og under står det ” Alt minner meg “.

Fana blei sendt over havet med Bergensfjord .

Helsing Inge Mikal.

Fanen ble malt/laget av Saudakunstneren Samuel Tveit

Mer informasjon er ventet fra Sauda Historielag.