Hetland og Riska

Etterlysning

Fra Stavanger Aftenblad 18. februar 1956.

Det er gått lang tid siden Hetland herredstyre satte ned en komité som skulle forberede arbeidet med bygdefane for Hetland og Riska til utflytterne i Amerika.

Hvor langt er denne komité kommet med arbeidet? Kan fanen bli ferdig til å sendes Stavanger-laget til sommeren? Det er irriterende for våre bygdefolk å måtte stikke seg inn under andre faner der over. Mens de fleste av Rogalands byg der har sine faner, mangler den mest folkerike bygda sin fane.

Nå har også Fister-buen planer om å sende en fane til sine utflyttere i Vesten. Det er Edvard Skar tveit og Ole Bjelland som er driv kraft for det arbeidet.

Hommersåk 15 februar 1956.

GUNNAR HOGSTAD