Helleland

Bygdelag Hellelandslaget, ble stiftet i 1925 i Fair Grounds, St. Paul, Minnesota.

Rasmann Polden fra Helleland skriver om fanen.:

Overlevert 12. juli 1925

Jeg har fyldig avisutskrift fra 1925 da fanen ble overlevert den 12. juli ved stort friluftsstevne ved kirken. Etter referatet å dømme hadde det ikke vært så mye folk i kirken siden innvielsen av kirken. Både herredstyret og menighetsrådet hadde tatt initiativ og det ble holdt basar som innbrakte så mye penger at når fanen var betalt kunne man sendt en mann til Amerika med fanen. Men den ble overlevert ved kirken. Fanen ble malt av malermestder Holgersen i Stavanger.

Fanen ble overlevert til Berthel Bellesen med anmodning om å bringe den frem til Hellelands bygdelag i Amerika. Fanen er malt på begge sider. “På den ene siden kirken med nærmeste omgivelser og på den andre siden et parti av sentrum i bygden. Under bidet er malt følgende tekst: Vi samles på mindernes bro”.

Rasmand Polden (f. 1932).

Fanen er oppbevart på Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah, Iowa (Ref. artikkel om Bjerkreimfana).

Foto.: Vesterheim Norwegian-American Museum


Fra:
Laurann Gilbertson

Sendt: 27. desember 2017 17:17

Til: Tone Tjensvold Barstad

Emne: Re: Fane from Helleland in Rogaland

Dear Tone Tjensvold Barstad,

Yes, Vesterheim has the fane from Helleland. We received it in 2000 from Stavangerlaget.

Here are basic photographs. We do have the “header,” but it did not make it into the photos for some reason.

That is an interesting old photo. Was it taken in Norway before the gift?

Most sincerely,

Laurann

Laurann Gilbertson

Chief Curator

Vesterheim Norwegian-American Museum

502 W. Water St., PO Box 379

Decorah IA 52101-0379

Email: lgilbertson@vesterheim.org

Phone: 563-382-9681, ext. 214

Fax: 563-383-8828

Web Site: vesterheim.org

————————————–

Som tidligere meddelt i Stavanger Aftenblad er fanen malet av hr. malermester Holgersen, Stavanger, en mand som har æren av at ha malet en hel række av de bygdefaner, som er sendt til bygdelag i Amerika.

Fra artikkel i Stavanger Aftenblad 13 juli 1925

Søkeord .:Bygdefane+Amerika+Helleland