Håland

Bildet av Haaland-fanen er hentet fra Øystein Sandvik sin samling.

Haalandsfanen har en figur som skal forestille Erling Skjalgssøn som staar og ser utover havet. (ref. kunstneren Bernhard Holgersen) .

Askvelius Fredriksen Jaasund i Iowa var i 1922 fanebærer for Haalandslaget USA.

Bygdelaget Haalandslaget ble stiftet i 1915 i Eagle Grove, Iowa.