Gjesdal

Gjesdallaget

Gjesdallaget ble stiftet i Wilmar, Minnesota i 1922.

Gjesdalfanen

Fanen ble laget for utvandrerne i Amerika, for at de skulle ha et symbol å samles under. Det var Bergits morfar, Ole Gjesdal, som bar fanen ut av kirken og bragte den over til Amerika. Fanen kom tilbake til museet i Gjesdal. Samling: Fotosamling, Gjesdal Folkebibliotek. Eier: Bergit Kyllingstad

GJESTALSFANEN TILBAKE

Ser i avisen at “Stavanger Amts lag” skal ha noen bygdelagsfaner til festlighetene 4. – 6. juli 1954. Til Ålgård kom for noen uker siden Ludvig Hareland og frue. De hadde da med seg Gjesdalsfanen som ble sendt fra Gjestal til USA i 1921. Fanen var nå en del slitt, men ellers pen i fargene. Hareland som går i sitt 80. år, vil at yngre krefter skal være fanebærer og at ettersom vi hører skal den bæres av en annen utvandret Gjestalbu. Fanen var med i toget 17. mai på Ålgård og ble da båret av Ole Madland.

Fra Rogalands Avis 14. juni 1954

På bilde er fanen litt slitt så detaljene viser ikke så godt

Gjesdalfanen ble nevnt i et brev fra Berthel L Bellesen til Stavanger Aftenblad torsdag 3 august 1922 om Stavangerlaget sitt stevne i Willmar, MN.

“Den vakre Gjesdalfanen blev brakt fram av hr. Soma fra Canby, Minnesota. Pastor Berge fra East Stanwood i Washington, talte varmt for Gjesdal sogn. Paa fanen var malet bilede av Aalgaards fabriker paa den ene side og kirken paa den anden. De Gjesttal buer, som hadde samlet sig rundt fanen stod med tårefyldte øine og lyttet til, hvad pastoren talte over. Mindene gik tilbake til hjemmet der oppe i det vakre Gjestal. De stod og nidstirret paa den vakre fane, snudde og vendte paa den eftersom talerne mindet om de kjendte stedar i bygden. Efter Talen sang forsamlingen og reiste sig under under 1 formanden lykkeønskning til Gjestal buerne”.

Les hele artikkelen om Stavangerlaget stevne i Willmar, MN i august 1922 i fra Stavanger Aftenblad.