Fister

Bygdelaget Fisterlaget ble stiftet i 1915 i Eagle Grove, Iowa.

Flott fane fra Fister.

Stavanger Aftenblad 15. november 1956

Fisterbuane i USA skal nå få seg ei flott fane frå heimbygda. Det skal vera slutt med den tida da Fisterbuane ved dei store bygdelagsstemna laut gå under andre bygdelag sine faner. Nå får dei si eiga, og det ei som syner att.

Det var i sommar at ei nemnd sette i gang med innsamling til ei slik fane. Folk gav viljugt – det var ikkje nei i neven på nokon krins i Fister.

Broderistuen i Stavanger fekk i oppdrag å brodera motivet.

På eine sida er det norske flagget på kvit botn. På andre sida er det eit motiv frå Fister med kyrkja som det sentrale.

Fane til Fister-buene i USA. — Vi vil få se mange slike Rogalands faner, hvis det blir noe av det arrangementet som er planlagt. —

Fisterfanen vel mottatt.

Stavanger Aftenblad 3. juli 1957

Fisterfanen vel mottatt I det siste nummer av Deccorah Posten», som er kommet til Norge, har R. M. Hall et innlegg der han bl. a. beklager at det er en del av dem som er født i Norge, som ikke møter fram til bygdelagsstevnene Dette er uheldig for lagenes framgang. Mr. Hall forteller at han nå har mottatt Fisterfanen fra Fister herred. Han håper at alle Fisterfolk i Amerika som kan vil komme til Fargo til Stavanger Amt (Rogalands-) Laget. Hall opplyser at han er født i Fister (på Randøy) og døpt i den kirken som er brodert på fanen. Han synes folket i Fister ofret mye da de samlet inn til fane, og sendte den til USA. Mr. Hall foreslår ellers at Stavanger Amt Laget døpes om til Rogalandslaget. Dette er et mer velklingende og korrekt navn i dag, enn det nuværende.

Bildet av Fisterfanen er hente i Stavanger Aftenblad 30. april 1957