Finnøy, Fogn og Talgje

Bygdelag Finnøy-TaIgøy- og Fognlaget ble stiftet i 1916 i Fergus Falls, Minnesota.

Den nye fanen. Foto fra Olav Veka
Ny fane, foto Olav Veka

I et i brev i 2014 fra Laurann Gilbertson, sjefskurator ved Vesterheim Norwegian-American Museum i Decorah i Iowa til Odd Harald Olsen, har de lagret fanen for Finnøy, Fogn og Talgje der.

Fanen for Finnøy, Fogn og Talgje var nevnt i Stavanger Aftenblad i en artikkel 17. september 1932.

“Blandt kjentfolk i U. S. A.”

Videre også nevnt i denne artikkelen

Finnø, Fogn og Talge laget.

Stevne i Fargo i Nord Dakota 26. juni 1926.

Lørdag ettermiddag 26. juli 1926 samledes Finnøy-buen og en Fognbu under sin fane i “The Auditorium” i Fargo. Det gjaldt ikke noe årsmøte denne gangen, da dette blir i lowa til høsten sammen med Stavnger-lagets årsmøte. Noen hyggelige par timer var det, der vi satt under den vakre Finnøy , Fogn- og Talje-fane, det minne, som våre kjære i det gamle land hadde sent oss til å samles om, til å oppfriske minnene fra “de glade barndoms og ungdomsdager”.

Formannen, John E. Hesby, Arlington, S.D., åpnet møtet. Peter Hviding, Perley, Minnesota, leste den 3. salme og holdt bønn. Derefter holdt han en meget interessant tale og i tankene drog han oss alle hjem til den kjære Finnøy, “hvor vår vugge engang stod”. Fra gård til gård og fra plass til plass tok han oss, og fortalte at det var mange fine hjem og vel opbygde “gardar” på Finnøy, og fra der var utvandret mange kjekke unge menn og kvinner Men der var også mindre formuende hjem eller strandsteder, og om plassen var liten og det var lavt under taket, så vokste det opp store og sterke sønner og døtre i disse hytter, og de hadde som regel gjort det godt her i landet. Mange var blitt velstandsdsfolk. Nesten alle var vel ansett av sine medmennesker og var blitt gode borgere.