Erfjord

Bygdelaget Erfjordlaget, ble stiftet i 1919 i Minot, Nord Dakota.

Erfjord fana er også søkk borte tilliks med fanene frå Sand og Jelsa. Erfjordlaget vart organisert i 1919, fana vart som fleire andre måla av Holgerson i Stavanger, nemnt i ein artikkel i Stavangeren. Det finst eit dårleg bilde av fana med Erfjordbuar omkring s. 43 i Festskrift for Stavanger Amt Laget 1911-1936.

Helsing

Olav Veka (22. september 2022).

Første framvisning av fanen i Amerika

Stavanger-lagets annet stevne denne sommeren blev avholdt i Eagle Grove, lowa, den 27., 28. og 29. august 1926 og var et av de beste stevner laget noen sinne har hatt. Det var annen gang vi samledes i denne vakre lowa-by.

Den vakre Erfjord-fanen ble bragt fram og undertegnede blev bedt om å si noe om denne vakre fanen og hjembygden. Erfjordingene samledes rundt fanen og stod med tårefylte øyne og betraktet den vakre gave fra hjembygden.

En innsamling er i gang, og jeg forstår at en ganske anseelig sum allerede er samlet. Summen skal jeg ikke nevne. Han som bar fram fanen talte til forsamlingen, selv var han dypt rørt og forsamlingen likedan. Det er en høitidelig stund, når disse faner blir avslørt.

Utdrag fra Berthel L Bellesen brev til Stavanger Aftenblad 29. oktober 1926