Ålgård

Se under Gjesdal

Paa Aalgårdsfanen ser en hele byen med elven og fabrikken i bakgrunde (ref Kunstneren Bernhard Holgersen).